Comparative Measuring for observational drawing

Aantekeningen voor persoonlijk gebruik.

Deze aantekeningen komen van het internet: Tik in google het woord 'measuring' en lees alle relevante zoekresultaten, kijk de videos op youtube ~ schrijf mee en voor je het weet heb je een aantekening zoals hier op deze pagina. Dit is niet perfect, zonder de bron- videos zelf te zien zijn woorden maar moeilijk te volgen. Toch geef ik ze, opdat je dan een idee hebt waar je naar kunt zoeken / welke woorden je kunt gebruiken als zoekterm. Links naar deze bronnen staan in de voetnoot onderaan deze pagina.

Measuring

Meten met een potlood doe je van de duim tot de punt van het potlood. Houd een potlood omhoog en kijk langs je arm.

Absoluut en relatief: Wanneer je de tekening precies zo groot maakt als het object er voor jou uit ziet noem je dit absoluut, zoals in de sight size methode die ze bij Bargue/ gips tekeningen gebruiken. Zoals een tekening op een ruit, lijnen zijn gelijk zo groot als het wat je achter het glas ziet. Het alternatief noem je vergelijkend, daar plaats je alle andere lijnen in verhouding tot een gemeten afstand. Een boom is drie keer de hoogte van een deur, de hoogte van deze deur op papier is eigenlijk niet belangrijk, de verhoudingen zijn dat wél. Zoals je een foto groot of klein kunt afdrukken. 1234

Posture

 • Zit rechtop met je schouders recht.
 • Houd je arm recht zonder je elleboog te buigen.
 • Tilt je hoofd om de ogen dichter bij de schouder te brengen.
 • Sluit één oog, je tekent immers maar één tekening.
 • vooral niet bewegen. Bij beweging verandert het perspectief.
 • Houd de afstand van het potlood tot jouw oog gelijk, een beetje zoals op die gravures van Dürer waar hij met een soort obelisk aan het meten is (Four Books on Measurement)
 • Neem +/- 2 meter afstand zodat het teken bord niet in de weg komt van het gezichtsveld
 • Gebruik een stuk tape om op de vloer te markeren waar je staat. Dit zodat je, bijvoorbeeld na een korte pauze, opnieuw op diezelfde plek kunt gaan staan.
 • Een tip: Oefen het verticaal houden. Houd het potlood in het lood, zelfs als je je arm omhoog doet.

Initial drawing

Begin een tekening op het oog en gok, houd lijnen dun en licht. Deze lichte schets kun je later corrigeren.

Wis deze eerste schets. Als je nog iets van die eerste schets blijft zien, dat geeft niets. In die lijnen en de correcties laat je het denk proces zien. 'Pentimenti' (correctie). - "a visual trace of earlier painting beneath a layer or layers of paint on a canvas".

Plaatsing van de tekening op het papier

 • Markeer het hoogste punt en het laagste punt van het object dat je tekent.
 • Verbind deze twee en met een middellijn.
 • Zoek de verste punten en doe hetzelfde voor de breedte
 • Wanneer breedte en hoogte zijn vastgesteld, teken je een vierkant of L-vormig vak rond je onderwerp. Je kunt dit vak gebruiken om verhoudingen te markeren 5

Fracties

Voorbeeld: Je schetst een gebouw en merkt op hoe, op de afstand die jij van dit gebouw af staat, de voordeur er toevallig precies even groot uit ziet als het potlood die in de lucht houdt. Je neemt een deur als referentiepunt. Dit is nu één (eenheid). Daarna vergelijk je het hele gebouw en je ziet; het gebouw is drie en een half deuren hoog. En dan zijn er ook nog dingen die níet precies even groot zijn als 'één'. Het dak begint bijvoorbeeld halverwege die halve maat, en ietsje daarboven begint weer een schoorsteen oid. Om dit gemakkelijk op papier te zetten helpt het om die eerste lijn, die gemeten hoogte, te verdelen. De verdelingen kun je dan gebruiken om een hoogte te vinden op papier. Ook als deze niet precies één eenheid is.

Om een lijn in halven te verdelen, vergelijk je vanzelfsprekend de twee halven met elkaar om te zien of deze gelijk aan elkaar zijn zijn.

General to specific

De eerste metingen zijn het belangrijkst. Vind eerst de grootste vorm. Verdere metingen zullen daarop betrekking hebben. Gebruik de 'envelop' zoals in de Bargue course.6 -Meet vanaf duidelijke punten, over de schouders of heupen, elleboog tot elleboog, knie tot knie. -Teken geen details in de contouren, plaats de tekening en vind de relaties tussen grote vormen. .

Angles

Gebruik driehoeksmeting om een afstand te vinden. Meet van X tot Y om de breedte van Z te vinden.

Hoeken zijn erg moeilijk om correct in te schatten. Op het oog zul je gemakkelijk fouten maken. Houd een liniaal als verticaal om op het oog een hoek te plaatsen. Zo heb je een verticaal en is de hoek makkelijker te zien.

Je kunt een proportionele verdeler gebruiken door een arm op de verticaal te plaatsen en de andere op een lijn. Deze hoek kun je nu op papier overzetten. Dit is preciezer dan bovenstaande regel met de liniaal. 7

Triangulatie

Vind een hoek van drie punten in plaats van twee, zoek de driehoek die je in deze drie punten vind en vergelijk.8

Corrigeer de lijnen, Loodlijn

Exacte Horizontale / verticale lijnen zijn makkelijker correct in te schatten dan schuine lijnen en hoeken. Rechte lijnen kun je gebruiken als het nodig is de tekening te corrigeren. Controleer met behulp van deze horizontale lijnen en check waar dingen uitlijnen ~ waar zij toevallig op eenzelfde verticale lijn staan: De knie staat op een gelijke afstand van het midden als de schouder.

 • Dubbel check van meerdere kanten. Wil je de hoogte weten? meet dan van boven naar onderen en als dubbel check van onder naar boven.

 • Golden line Drawmixpaint, youtube has some thoughts on using strings as perfect horizontals / verticals in a still life. measure distances from these fixed points. 9

Negatieve vorm / restvorm

De restvorm is soms gemakkelijker in te schatten dan het positief. Gebruik zowel vorm als restform dan heb je meer informatie om mee te werken.

Rest

Trust your eyes. if it looks wrong it is

develop your eye to see relationships without a ruler

Measuring with a pencils is never perfect. You use fractions like 2 2/3rds and every time you move you a possibility for error

Leave a comment